Buduj z nami wskaźniki zrównoważonego rozwoju (ESG)

Czym się zajmujemy?

Dostarczamy narzędzi i wiedzy przygotowujących organizację do realizacji założeń programów ESG i DEI w zakresie włączania do zespołów osób z niepełnosprawnością.

Jesteśmy grupą specjalistów w zakresie „S”połecznych aspektów zrównoważonego rozwoju (ESG)

Pomożemy Ci w stworzeniu inkluzywnego zespołu, który dzięki włączaniu osób z niepełnosprawnościami do struktur firmy buduje długotrwałe zaangażowanie oparte na autentycznych relacjach i poczuciu bycia w równej wymianie.

Łączymy osoby z niepełnosprawnościami z firmami odpowiedzialnymi społecznie

Wyzwania


Przed firmami chcącymi realizować cele ESG lub już wdrażającymi i raportującymi wskaźniki tej idei stoją wyzwania zarówno techniczne, jak i mentalne.

W gestii osób zarządzających przedsiębiorstwem leży przygotowanie wewnętrznych procedur organizacyjnych i zniesienie barier architektonicznych.

Konieczne jest także przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów w zakresie komunikacji, współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, a także wyznaczania celów, z którymi mogą identyfikować się wszyscy pracownicy.

Szanse

Włączenie osób z niepełnosprawnościami do struktur firmy pozytywnie wpływa na poziom kreatywności, energii i elastyczności.

Liderzy wdrażający strategie ESG i DEI wykazują, że możliwość obcowania z pracownikami mającymi specjalne potrzeby wzmacnia ludzki wymiar współpracy w zespole.

Pracownicy przestają być biernymi trybikami w machinie, lepiej okazują emocje i wykazują więcej empatii. Rozumieją też potrzeby i problemy innych, dzięki czemu pojawia się mniej konfliktów pracowniczych.

Poznaj naszą ofertę

Integracyjna i zróżnicowana kultura pracy tworzy środowisko wzmacniające pracowników, a ostatecznie prowadzi do sukcesu biznesowego. Ze względu na wagę tych działań strategii ESG iDEI nie powinno się wdrażać w pośpiechu. Na związane z nimi wyzwania i szanse warto być przygotowanym.

BOX 1

Zakres szkolenia kadry kierowniczej i zespołów

BOX 2

Audyt dostępności architektonicznej wraz z przygotowaniem
procedur ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnością

BOX 3

Szkolenie zespołów HR w zakresie wdrożenia procedury
rekrutacji osób ze specjalnymi potrzebami

BOX 4

Przygotowanie wewnętrznych procedur przewodników
dostępnych i dostosowanych do osób ze specjalnymi
potrzebami

Scroll to Top