Dziękujemy za to, że jesteś liderem w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i społecznych aspektów idei ESG – Ecology, Social, Governance

Rozwiązywanie złożonych problemów społecznych, takich jak niski poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, jest dziś sprawą każdego. Ci, dla których staje się ono imperatywem, przygotowują świat na przyszłość. Tworzenie inkluzywnego środowiska wykracza jednak poza kwestie zatrudnienia lub aspekty moralne przedsiębiorstwa. Wyzwaniem jest identyfikacja skutecznych narzędzi zarządzania firmą oraz wyposażenie liderów w wiedzę, która pomoże skoncentrować wysiłki […]

Dziękujemy za to, że jesteś liderem w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i społecznych aspektów idei ESG – Ecology, Social, Governance Read More »