BOX I

SZKOLENIA KADRY KIEROWNICZEJ I ZESPOŁÓW:

obecny i uważny lider – przywództwo budujące autentyczność, poczucie wartości, otwartość i odwagę

praca z emocjami i odporność psychiczna

stres i rezyliencja

świadoma komunikacja i współpraca w zespole

interwencja kryzysowa i w konflikcie

różnorodność i świadome relacje

coaching w obszarze różnorodności

neurografika – sposób osiągania celów poprzez rozszerzenie połączeń neuronowych w mózgu

zasady dobrego wychowania w stosunku do osób z niepełnosprawnością

BOX II

SZKOLENIE
ZESPOŁÓW HR

stworzenie odpowiedniej oferty pracy

sposoby i drogi rekrutacji osób z niepełnosprawnością

sposoby i drogi rekrutacji osób z niepełnosprawnością

pola komunikacji z osobą z niepełnosprawnością

przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej

prezentacja autorskiego narzędzia WideoPortfolio stworzonego przez Fundację Struktura

BOX III

PRZYGOTOWANIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR PRZEWODNIKÓW DOSTĘPNYCH

opracowanie jednolitych wzorców postępowania w stosunku do osób z niepełnosprawnością, które zapewnią im środowisko pracy dostosowane do ich potrzeb fizycznych i emocjonalnych

procedury obejmują wszystkie obszary interakcji z pracownikami ze specjalnymi potrzebami

przewodnik dostępny jest kompletnym kompendium wiedzy poruszającym wyzwania i potencjalne problemy dotyczące współpracy, a także sposoby ich rozwiązania

BOX IV

AUDYT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

w zależności od potrzeb audyt obejmuje elementy:

zagospodarowanie terenu wokół organizacji

komunikacyjne drogi wewnętrzne poziome i pionowe

infrastruktura sanitarna

informacje wizualne i dotykowe

wyposażenie

zastosowanie systemów alarmowych i dróg ewakuacyjnych

Scroll to Top