Dziękujemy za to, że jesteś liderem w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i społecznych aspektów idei ESG – Ecology, Social, Governance

Rozwiązywanie złożonych problemów społecznych, takich jak niski poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, jest dziś sprawą każdego. Ci, dla których staje się ono imperatywem, przygotowują świat na przyszłość.

Tworzenie inkluzywnego środowiska wykracza jednak poza kwestie zatrudnienia lub aspekty moralne przedsiębiorstwa. Wyzwaniem jest identyfikacja skutecznych narzędzi zarządzania firmą oraz wyposażenie liderów w wiedzę, która pomoże skoncentrować wysiłki na wdrożeniu skutecznych praktyk prowadzących do stworzenia przedsiębiorstwa opartego na wartościach. Tylko w takich przypadkach polityka różnorodności może mieć skalowalny wpływ na rozwój firmy i zapewnić jej przewagę konkurencyjną na rynku.

Za skuteczność procesu włączania osób z niepełnosprawnościami w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa odpowiedzialni są liderzy wspierani przez jednostki wyspecjalizowane w obszarze DEI – Diversity, Equity, Inclusion.

Struktura Spółka z o.o. dostarcza narzędzi i wiedzy niezbędnych do zbudowania zespołu,którego integralną częścią są osoby z niepełnosprawnością. W dłuższej perspektywie przyczynia się to do stworzenia środowiska,które pozwala zwiększyć wydajność operacyjną firmy, poprawić wizerunek marki i wykorzystywać nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top